Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1712 2
Regnskap 1712 3
Vedlegg A 1712 12
Vedlegg 1 Matrikkel 1712 14
Vedlegg 2 Jordegods fri for rosstjeneste 1712 73
Vedlegg 3 Presteskatt 1712 80
Vedlegg 4 Kverner 1712 82
Vedlegg 5-7 Sager 1712 87
Vedlegg 8-9 Husmanns- og strandsitterskatt 1712 98
Vedlegg 10 Allmenninger og laksevarp, godset til Schultz 1712 105
Vedlegg 11 Krigsstyr 1712 107
Vedlegg 12 Dagskatt, geistlige 1712 124
Vedlegg 13 Jordebok, krongods og militære gårder 1712 126
Vedlegg 14 Landbohold 1712 129
Vedlegg 15 Krigsjordebok 1712 131
Vedlegg 16 Leidang 1712 134
Vedlegg 17 Landtaksten i Trondheim stift 1712 154
Vedlegg 18-19 Tingsvitne, gårdene Talset og Raknes 1712 156
Vedlegg 20-21 Sikt og sakefall 1712 162
Vedlegg 22 Tingsvitne 1712 168
Vedlegg 23-25 Attest om stemplet papir 1712 170
Vedlegg 26 Tiende, Veøy, Grytten og Nesset 1712 176
Vedlegg 27-31 Kvitteringer 1712 195
Vedlegg 32 Jordegods fri for odelsskatt 1712 209
Vedlegg 33 Jordegods fri for munderingspenger 1712 217
Vedlegg 34-35 Ødegårdene Raknes og Talset 1712 220
Vedlegg 36-38 Kvitteringer 1712 224
Vedlegg 39 Reiseutgifter 1712 230
Vedlegg 40 Restanser 1712 232
Innholdsfortegnelse mappe 2 1712 243
Antegnelser 1712 244
Regnskap over fogdens gjeld ifølge antegnelser 1712 261
Ekstrakt av regnskap 1712 263
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3661
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3661: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3661 /1712 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner