Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1709 2
Regnskap 1709 5
Vedlegg 1 Matrikkel 1709 30
Vedlegg 2 Legdsrulle 1709 90
Vedlegg 3 Sagmesterskatt 1709 95
Vedlegg 4 Sagskatt 1709 98
Vedlegg 5 Sagskurdoppgaver 1709 100
Vedlegg 6 Presteskatt 1709 103
Vedlegg 7-8 Strandsitter- og husmannsskatt 1709 105
Vedlegg 9 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1709 111
Vedlegg 10 Landbohold og tredjeårstake 1709 114
Vedlegg 11 Landbohold og tredjeårstake 1709 117
Vedlegg 12 Leidang 1709 119
Vedlegg 13 Landtaksten 1709 139
Vedlegg 14-15 Tingsvitne, gårdene Raknes og Talset 1709 141
Vedlegg 16 Taksering av boet til Ingebrigt Aschildsøn 1709 146
Vedlegg 17-18 Kvitteringer 1709 150
Vedlegg 19 Militære ruller over syke soldater 1709 154
Vedlegg 20 Krigsjordebok 1709 157
Vedlegg 21-23 Kvitteringer 1709 160
Vedlegg 24 Jordegods fri for odelsskatt 1709 167
Vedlegg 25 Jordegods fri for rosstjeneste 1709 175
Vedlegg 26 Lensmenn 1709 182
Vedlegg 27 Reisepenger 1709 185
Innholdsfortegnelse mappe 2 1709 188
Antegnelser 1709 189
Ekstraherte poster 1709 238
Innholdsfortegnelse mappe 3 1710 254
Regnskap 1710 257
Vedlegg 1 Matrikkel 1710 277
Vedlegg 2 Legdsrulle 1710 336
Vedlegg 3 Sagmesterskatt 1710 341
Vedlegg 4 Sagskatt 1710 344
Vedlegg 5 Sagskurdoppgaver 1710 346
Vedlegg 6 Presteskatt 1710 349
Vedlegg 7-8 Strandsitter- og husmannsskatt 1710 351
Vedlegg 9 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1710 357
Vedlegg 10 Krongods og militære gårder 1710 360
Vedlegg 11 Landbohold og tredjeårstake 1710 363
Vedlegg 12 Leidang 1710 365
Vedlegg 13-14 Tingsvitne, gårdene Raknes og Talset 1710 387
Vedlegg 15 Liste over hva Knud Knudsen Bierche eier 1710 391
Vedlegg 16 Kvittering 1710 394
Vedlegg 17 Auksjonsforretning, Arvid Bentsøn fra Gøteborg 1710 396
Vedlegg 18 Krigsjordebok 1710 399
Vedlegg 19-20 Kvitteringer 1710 402
Vedlegg 21 Jordegods fri for odelsskatt 1710 407
Vedlegg 22 Jordegods fri for rosstjeneste 1710 415
Vedlegg 23 Lensmenn 1710 422
Vedlegg 24 Kvittering 1710 425
Innholdsfortegnelse mappe 4 1710 427
Antegnelser 1710 428
Ekstraherte poster 1710 464
Ekstrakt av regnskap 1709-1710 472
Regnskap over hva fogden skal betale 1709 476
Regnskap over hva fogden skal betale 1710 478
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3659
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3659: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3659 /1709 - 1710 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner