Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1707 2
Regnskap 1707 5
Vedlegg 1 Matrikkel 1707 15
Vedlegg 2 Legdsrulle 1707 73
Vedlegg 3 Presteskatt 1707 78
Vedlegg 4 Sagmesterskatt 1707 80
Vedlegg 5 Sagskurdoppgaver 1707 83
Vedlegg 6 Sagskatt 1707 86
Vedlegg 7-8 Strandsitter- og husmannsskatt 1707 88
Vedlegg 9 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1707 94
Vedlegg 10 Krongods og militære gårder 1707 97
Vedlegg 11 Landbohold og tredjeårstake 1707 100
Vedlegg 12 Leidang 1707 102
Vedlegg 13 Krigsjordebok 1707 124
Vedlegg 14-15 Kvitteringer 1707 127
Vedlegg 16 Jordegods fri for odelsskatt 1707 132
Vedlegg 17 Jordegods fri for rosstjeneste 1707 140
Vedlegg 18 Lensmenn 1707 147
Vedlegg 19-26 Tingsvitner om husmenn 1707 150
Innholdsfortegnelse mappe 2 1708 174
Regnskap 1708 177
Vedlegg 1 Matrikkel 1708 187
Vedlegg 2 Legdsrulle 1708 245
Vedlegg 3 Presteskatt 1708 250
Vedlegg 4-5 Sagmesterskatt 1708 252
Vedlegg 6 Skurdoppgaver 1708 257
Vedlegg 7-8 Strandsitter- og husmannsskatt 1708 260
Vedlegg 9 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1708 266
Vedlegg 10 Krongods og militære gårder 1708 269
Vedlegg 11 Landbohold og tredjeårstake 1708 272
Vedlegg 12 Leidang 1708 274
Vedlegg 13-14 Tingsvitne, gårdene Raknes og Talset 1708 295
Vedlegg 15-17 Militære ruller over syke soldater 1708 301
Vedlegg 18-20 Attester 1708 310
Vedlegg 21 Krigsjordebok 1708 316
Vedlegg 22-23 Kvitteringer 1708 319
Vedlegg 24 Jordegods fri for odelsskatt 1708 324
Vedlegg 25 Jordegods fri for rosstjeneste 1708 332
Vedlegg 26 Lensmenn 1708 339
Vedlegg 27 Attest 1708 342
Innholdsfortegnelse mappe 3 1707-1708 344
Antegnelser 1707-1708 347
Ekstraherte poster 1707-1708 370
2. gangs ekstraherte poster 1707-1708 404
Regnskap over hva fogden Borge Eeg skylder 1707-1708 419
Ekstrakt til kvittanse 1707-1708 420
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3658
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3658: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3658 /1707 - 1708 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner