Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1706 2
Regnskap 1706 5
Vedlegg 1 Matrikkel 1706 17
Vedlegg 2 Skurdoppgaver 1706 76
Vedlegg 3 Sagmesterskatt 1706 79
Vedlegg 4 Sagskatt 1706 82
Vedlegg 5-6 Strandsitter- og husmannsskatt 1706 84
Vedlegg 7 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1706 90
Vedlegg 8 Legdsrulle 1706 93
Vedlegg 9 Presteskatt 1706 98
Vedlegg 10 Krongods og militære gårder 1706 100
Vedlegg 11 Landbohold og tredjeårstake 1706 103
Vedlegg 12 Tingsvitne, gårdene Rakvåg og Raknes 1706 105
Vedlegg 13 Leidang 1706 107
Vedlegg 14-21 Kvitteringer 1706 127
Vedlegg 22 Lensmenn 1706 143
Vedlegg 23 Krigsjordebok 1706 146
Vedlegg 24 Jordegods fri for odelsskatt 1706 149
Vedlegg 25 Jordegods fri for rosstjeneste 1706 157
Vedlegg 26 Tingsvitne, gården Talset 1706 164
Innholdsfortegnelse mappe 2 1706 166
Antegnelser 1706 167
Ekstraherte poster 1706 186
Ekstrakt av regnskap 1703-1706 209
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3657
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3657: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3657 /1706 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner