Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 2
Regnskap 1703 5
Vedlegg 1 Matrikkel 1703 15
Vedlegg 2 Strandsitter- og husmannsskatt 1703 73
Vedlegg 3 Skurdoppgaver 1703 75
Vedlegg 4-5 Sikt og sakefall 1703 80
Vedlegg 6 Brev fra amtstua 1703 85
Vedlegg 7 Presteskatt 1703 87
Vedlegg 8 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1703 89
Vedlegg 9 Landbohold og tredjeårstake 1703 92
Vedlegg 10 Krongods og militære gårder 1703 94
Vedlegg 11 Leidang 1703 97
Vedlegg 12-16 Kvitteringer 1703 117
Vedlegg 17 Krigsjordebok 1703 127
Vedlegg 18-19 Tingsvitne, gårdene Raknes og Talset 1703 130
Vedlegg 20 Jordegods fri for odelsskatt 1703 134
Vedlegg 21 Jordegods fri for rosstjeneste 1703 142
Vedlegg 22 Lensmenn 1703 149
Innholdsfortegnelse mappe 2 1704 152
Regnskap 1704 155
Vedlegg 1 Matrikkel 1704 167
Vedlegg 2 Strandsitter- og husmannsskatt 1704 226
Vedlegg 3 Skurdoppgaver 1704 229
Vedlegg 4 Sagmesterskatt 1704 232
Vedlegg 5 Sagskatt 1704 235
Vedlegg 6-9 Sikt og sakefall 1704 237
Vedlegg 10 Legdsrulle 1704 248
Vedlegg 11 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1704 253
Vedlegg 12 Presteskatt 1704 256
Vedlegg 13 Landbohold og tredjeårstake 1704 258
Vedlegg 14 Krongods og militære gårder 1704 260
Vedlegg 15 Leidang 1704 263
Vedlegg 16-22 Konsumpsjon og folkeskatt 1704 283
Vedlegg 23-29 Kvitteringer 1704 300
Vedlegg 30 Krigsjordebok 1704 314
Vedlegg 31-32 Tingsvitne, gårdene Raknes og Talset 1704 317
Vedlegg 33 Jordegods fri for odelsskatt 1704 321
Vedlegg 34 Jordegods fri for rosstjeneste 1704 329
Vedlegg 35 Lensmenn 1704 336
Vedlegg 36-37 Tingsvitner 1704 339
Vedlegg 38 Kvittering 1704 344
Innholdsfortegnelse mappe 3 1705 347
Regnskap 1705 350
Vedlegg 1 Matrikkel 1705 363
Vedlegg 2 Strandsitter- og husmannsskatt 1705 422
Vedlegg 3-6 Sikt og sakefall 1705 425
Vedlegg 7 Legdsrulle 1705 435
Vedlegg 8 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1705 440
Vedlegg 9 Presteskatt 1705 443
Vedlegg 10 Landbohold og tredjeårstake 1705 445
Vedlegg 11 Krongods og militære gårder 1705 447
Vedlegg 12 Leidang 1705 450
Vedlegg 13-20 Kvitteringer 1705 470
Vedlegg 21 Krigsjordebok 1705 486
Vedlegg 22-23 Tingsvitne, gårdene Raknes og Talset 1705 489
Vedlegg 24 Jordegods fri for odelsskatt 1705 493
Vedlegg 25 Jordegods fri for rosstjeneste 1705 501
Vedlegg 26 Lensmenn 1705 508
Vedlegg 27 Kvittering 1705 511
Innholdsfortegnelse mappe 4 1703-1705 513
Antegnelser 1703-1705 514
Innholdsfortegnelse mappe 5 1703-1705 554
Ekstraherte poster 1703-1705 555
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3656
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3656: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3656 /1703 - 1705 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner