Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1701 2
Regnskap 1701 3
Vedlegg 1 Matrikkel 1701 10
Vedlegg 2 Strandsitter- og husmannsskatt 1701 68
Vedlegg 3 Sagmesterskatt 1701 71
Vedlegg 4 Sagskurdoppgaver 1701 74
Vedlegg 5 Sagskatt 1701 77
Vedlegg 6-7 Sikt og sakefall 1701 79
Vedlegg 8 Presteskatt 1701 85
Vedlegg 9 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1701 87
Vedlegg 10 Landbohold og tredjeårstake 1701 89
Vedlegg 11 Krongods og militære gårder 1701 91
Vedlegg 12 Leidang 1701 94
Vedlegg 13 Tiende 1701 114
Vedlegg 14-19 Kvitteringer 1701 137
Vedlegg 20 Krigsjordebok 1701 149
Vedlegg 21 Tingsvitne, ødegården Raknes 1701 152
Vedlegg 22 Tingsvitne, gården Talset 1701 154
Vedlegg 23 Jordegods fri for odelsskatt 1701 156
Vedlegg 24 Jordegods fri for rosstjeneste 1701 164
Vedlegg 25 Lensmenn 1701 171
Innholdsfortegnelse mappe 2 1702 174
Regnskap 1702 175
Vedlegg 1 Matrikkel 1702 184
Vedlegg 2 Strandsitter- og husmannsskatt 1702 243
Vedlegg 3 Sagmesterskatt 1702 246
Vedlegg 4 Sagskurdoppgaver 1702 249
Vedlegg 5-6 Sikt og sakefall 1702 252
Vedlegg 7 Legdsrulle 1702 261
Vedlegg 8 Presteskatt 1702 266
Vedlegg 9 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1702 268
Vedlegg 10 Landbohold og tredjeårstake 1702 270
Vedlegg 11 Krongods og militære gårder 1702 272
Vedlegg 12 Leidang 1702 275
Vedlegg 13-21 Kvitteringer 1702 295
Vedlegg 22 Krigsjordebok 1702 313
Vedlegg 23 Tingsvitne, ødegården Raknes 1702 316
Vedlegg 24 Tingsvitne, gården Talset 1702 318
Vedlegg 25 Jordegods fri for odelsskatt 1702 320
Vedlegg 26 Jordegods fri for rosstjeneste 1702 328
Vedlegg 27 Lensmenn 1702 335
Innholdsfortegnelse mappe 3 1693-1702 337
Ekstrakt av regnskap 1693-1702 339
Antegnelser 1698-1702 345
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3655
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3655: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3655 /1701 - 1702 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
Med ekstrakt av regnskap 1693-1702, antegnelser 1698-1702. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner