Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1699 2
Regnskap 1699 4
Vedlegg 1 Matrikkel 1699 10
Vedlegg 2 Rosstjeneste 1699 67
Vedlegg 3 Strandsitter- og husmannsskatt 1699 74
Vedlegg 4 Sagmesterskatt 1699 77
Vedlegg 5 Sagskurdoppgaver 1699 80
Vedlegg 6 Sagskatt 1699 83
Vedlegg 7-10 Sikt og sakefall 1699 85
Vedlegg 11 Legdsrulle 1699 95
Vedlegg 12 Presteskatt 1699 100
Vedlegg 13 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1699 102
Vedlegg 14 Landbohold og tredjeårstake 1699 104
Vedlegg 15 Krongods og militære gårder 1699 106
Vedlegg 16 Leidang 1699 109
Vedlegg 17-20 Kvitteringer 1699 129
Vedlegg 21 Krigsjordebok 1699 138
Vedlegg 22 Tingsvitne, ødegården Raknes 1699 140
Vedlegg 23 Tingsvitne, gården Talset 1699 142
Vedlegg 24 Jordegods fri for odelsskatt 1699 144
Vedlegg 25 Lensmenn 1699 152
Vedlegg 26 Kopp- og ildstedsskatt 1699 155
Vedlegg 27 Overhoffrettsdom: Kpt. Bevelow og Else, sal. Iver Baldzersøns 1699 184
Innholdsfortegnelse mappe 2 1700 205
Regnskap 1700 206
Vedlegg 1 Matrikkel 1700 212
Vedlegg 2 Rosstjeneste 1700 269
Vedlegg 3 Strandsitter- og husmannsskatt 1700 276
Vedlegg 4 Sagmesterskatt 1700 279
Vedlegg 5 Sagskurdoppgaver 1700 282
Vedlegg 6 Sagskatt 1700 285
Vedlegg 7-9 Sikt og sakefall 1700 287
Vedlegg 10 Legdsrulle 1700 295
Vedlegg 11 Presteskatt 1700 300
Vedlegg 12 Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1700 302
Vedlegg 13 Landbohold og tredjeårstake 1700 304
Vedlegg 14 Krongods og militære gårder 1700 306
Vedlegg 15 Leidang 1700 309
Vedlegg 16 Rosstjeneste 1700 330
Vedlegg 17-21 Kvitteringer 1700 339
Vedlegg 22 Krigsjordebok 1700 349
Vedlegg 23 Tingsvitne, ødegården Raknes 1700 352
Vedlegg 24 Tingsvitne, gården Talset 1700 354
Vedlegg 25 Jordegods fri for odelsskatt 1700 356
Vedlegg 26-27 Tingsvitner 1700 364
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3654
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3654: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3654 /1699 - 1700 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner