Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1697 2
Regnskap 1697 4
Vedlegg A Matrikkel 1697 11
Vedlegg B Odelsskatt 1697 68
Vedlegg C Rosstjeneste 1697 79
Vedlegg D Strandsitter- og husmannsskatt 1697 85
Vedlegg E Sagmesterskatt 1697 87
Vedlegg F Sagskatt 1697 89
Vedlegg G Sikt og sakefall 1697 90
Vedlegg H Legdsrulle 1697 96
Vedlegg I Presteskatt 1697 100
Vedlegg K Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1697 102
Vedlegg L Landbohold og tredjeårstake 1697 104
Vedlegg M Krongods 1697 106
Vedlegg N Leidang 1697 109
Vedlegg O Konsumpsjon og folkeskatt 1697 129
Vedlegg P Tiende 1697 147
Vedlegg Q Tiende 1696 170
Vedlegg R Attest: Tiendekornet var dårlig og lite verdt 1697 193
Vedlegg 1-3 Kvitteringer 1697 196
Vedlegg 4 Tingsvitne, ødegårdene Rakvåg og Raknes 1697 203
Vedlegg 5 Tingsvitne, gården Talset 1697 205
Vedlegg 6 Dom over Randi Olsdtr. for fødsel i dølgsmål 1697 207
Vedlegg 7 Lensmenn 1697 211
Antegnelser 1697 214
Innholdsfortegnelse mappe 2 1698 229
Regnskap 1698 231
Likvidasjon 1698 238
Vedlegg A Matrikkel 1698 242
Vedlegg B Rosstjeneste 1698 300
Vedlegg C Strandsitter- og husmannsskatt 1698 306
Vedlegg D Sagmesterskatt 1698 309
Vedlegg E Skurdoppgaver 1698 311
Vedlegg F Sagskatt 1698 314
Vedlegg G-I Sikt og sakefall 1698 316
Vedlegg K Legdsrulle 1698 325
Vedlegg L Presteskatt 1698 329
Vedlegg M Allmenninger og laksevarp på godset til Schultz 1698 330
Vedlegg N Landbohold og tredjeårstake 1698 332
Vedlegg O Krongods og militære gårder 1698 334
Vedlegg P Leidang 1698 337
Vedlegg 1 Krigsjordebok 1698 356
Vedlegg 2 Tingsvitne, ødegårdene Rakvåg og Raknes 1698 359
Vedlegg 3 Tingsvitne, gården Talset 1698 361
Vedlegg 4 Jordegods fri for odelsskatt 1698 363
Vedlegg 5 Tingsvitne 1698 371
Vedlegg 6-9 Dom, Ole Iversøn Lund, blodskamsak, m.v. 1698 373
Vedlegg 10 Dom, Johannes Iversøn Berset, falskmynting 1698 383
Vedlegg 11 Lensmenn 1698 386
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3653
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3653: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3653 /1697 - 1698 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner