Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse mappe 1 1695 2
Regnskap, ekstrakt 1695 3
Inntektsvedlegg A Matrikkel 1695 10
Inntektsvedlegg B Oppgave over allmenninger og laksevarp på eiendo 1695 67
Inntektsvedlegg C Sagmesterskatt 1695 69
Inntektsvedlegg D Sagskatt 1695 71
Inntektsvedlegg E Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt 1695 73
Inntektsvedlegg F Odelsskatt 1695 76
Inntektsvedlegg G Legdsrulle 1695 87
Inntektsvedlegg H Rosstjeneste 1695 91
Inntektsvedlegg I Jordebok, krongods og militære gårder 1695 98
Inntektsvedlegg K Leidang 1695 101
Inntektsvedlegg L Tredjeårstake 1695 120
Inntektsvedlegg M Sikt og sakefall 1695 122
Inntektsvedlegg N Presteskatt 1695 129
Utgiftsvedlegg Nr. 1 Krigsjordebok 1695 131
Utgiftsvedlegg Nr. 2-5 Kvitteringer 1695 135
Utgiftsvedlegg Nr. 6-7 Tingsvitner 1695 144
Utgiftsvedlegg Nr. 8-10 Dommer 1695 148
Innholdsfortegnelse mappe 2 1696 156
Regnskap, ekstrakt 1696 157
Inntektsvedlegg A Matrikkel 1696 164
Inntektsvedlegg B Oppgave over allmenninger og laksevarp på eiendo 1696 221
Inntektsvedlegg C Sagmesterskatt 1696 223
Inntektsvedlegg D Sagskatt 1696 225
Inntektsvedlegg E Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt 1696 227
Inntektsvedlegg F Odelsskatt 1696 230
Inntektsvedlegg G Rosstjeneste 1696 241
Inntektsvedlegg H Legdsrulle 1696 247
Inntektsvedlegg I Sikt og sakefall 1696 251
Inntektsvedlegg K Presteskatt 1696 256
Inntektsvedlegg L Jordebok, krongods og militære gårder 1696 257
Inntektsvedlegg M Leidang 1696 259
Inntektsvedlegg N Tredjeårstake 1696 278
Utgiftsvedlegg Nr. 1 Krigsjordebok 1696 280
Utgiftsvedlegg Nr. 2-3 Tingsvitner 1696 283
Utgiftsvedlegg Nr. 4 Kvittering 1696 287
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3652
Lenke til Arkivportalen
EA-4092: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap
R55: ROMSDAL FOGDERI
L3652: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3652 /1695 - 1696 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner