Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1693 2
Regnskap, ekstrakt 1693 3
Inntektsvedlegg A Matrikkel 1693 9
Inntektsvedlegg B Oppgave over allmenninger og laksevarp på eiendo 1693 66
Inntektsvedlegg C Sagmesterskatt 1693 67
Inntektsvedlegg D Sagskatt 1693 72
Inntektsvedlegg E Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt 1693 74
Inntektsvedlegg F Odelsskatt 1693 75
Inntektsvedlegg G Legdsrulle 1693 87
Inntektsvedlegg H Rosstjeneste 1693 93
Inntektsvedlegg I Jordebok, krongods og militære gårder 1693 100
Inntektsvedlegg K Leidang 1693 103
Inntektsvedlegg L Tredjeårstake 1693 122
Inntektsvedlegg M Sikt og sakefall 1693 123
Inntektsvedlegg N Presteskatt 1693 128
Utgiftsvedlegg Nr. 1-7 Kvitteringer 1693 130
Utgiftsvedlegg Nr. 8 Krigsjordebok 1693 145
Utgiftsvedlegg Nr. 9-12 Kvitteringer 1693 149
Utgiftsvedlegg Nr. 13-14 Tingsvitner 1693 158
Innholdsfortegnelse mappe 2 1694 163
Regnskap, ekstrakt 1694 164
Inntektsvedlegg A Matrikkel 1694 172
Inntektsvedlegg B Oppgave over allmenninger og laksevarp på eiendo 1694 229
Inntektsvedlegg C Sagskurdoppgaver 1694 230
Inntektsvedlegg D Sagmesterskatt 1694 233
Inntektsvedlegg E Sagskatt 1694 235
Inntektsvedlegg F Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt 1694 236
Inntektsvedlegg G Odelsskatt 1694 238
Inntektsvedlegg H Legdsrulle 1694 250
Inntektsvedlegg I Rosstjeneste 1694 254
Inntektsvedlegg K Jordebok, krongods og militære gårder 1694 261
Inntektsvedlegg L Leidang 1694 263
Inntektsvedlegg M Tredjeårstake 1694 282
Inntektsvedlegg N Sikt og sakefall 1694 283
Inntektsvedlegg O Presteskatt 1694 286
Inntektsvedlegg P Sikt og sakefall 1694 288
Utgiftsvedlegg Nr. 1-10 1694 290
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3651
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3651: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3651 /1693 - 1694 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner