Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1692 2
Regnskap, ekstrakt 1692 3
Inntektsvedlegg A Matrikkel 1692 12
Inntektsvedlegg B Oppgave over allmenninger og laksevarp på eiendo 1692 70
Inntektsvedlegg C Sagmesterskatt 1692 74
Inntektsvedlegg D Sagskatt 1692 76
Inntektsvedlegg E Sagskurdoppgaver 1692 78
Inntektsvedlegg F Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt 1692 87
Inntektsvedlegg G Odelsskatt 1692 90
Inntektsvedlegg H Legdsrulle 1692 103
Inntektsvedlegg I Kopp- og ildstedsskatt 1692 108
Inntektsvedlegg K Rosstjeneste 1692 128
Inntektsvedlegg L Jordebok, krongods og militære gårder 1692 136
Inntektsvedlegg M Leidang 1692 140
Inntektsvedlegg N Tredjeårstake 1692 160
Inntektsvedlegg O Sikt og sakefall 1692 162
Inntektsvedlegg P Presteskatt 1692 168
Inntektsvedlegg Q Konfiskert tobakk som er solgt 1692 170
Inntektsvedlegg R Amtmannens brev til tollerne om å verdsette toba 1692 172
Inntektsvedlegg S Verdsetting av vrakgods 1692 174
Utgiftsvedlegg Nr. 1-21 1692 176
Innholdsfortegnelse mappe 2 1687-1692 220
Ekstrakt av en del ekstraherte antegnelsesposter 1687-1692 221
Designasjon over regnskapene 1687-1692 306
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3650
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3650: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3650 /1692 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
Med ekstraherte poster 1687-1692, designasjon over regnskap 1687-1692. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner