Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse mappe 1 1690 2
Regnskap, ekstrakt 1690 3
Inntektsvedlegg A Matrikkel 1690 9
Inntektsvedlegg B Sagmesterskatt 1690 59
Inntektsvedlegg C Sagskatt 1690 62
Inntektsvedlegg D Sagskurdoppgaver 1690 64
Inntektsvedlegg E Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt 1690 67
Inntektsvedlegg F Odelsskatt 1690 70
Inntektsvedlegg G Legdsrulle 1690 81
Inntektsvedlegg H Konsumpsjon og folkeskatt 1690 86
Inntektsvedlegg I Kopp- og ildstedsskatt 1690 104
Inntektsvedlegg K Rosstjeneste 1690 120
Inntektsvedlegg L Jordebok, krongods og militære gårder 1690 127
Inntektsvedlegg M Leidang 1690 131
Inntektsvedlegg N Tredjeårstake 1690 151
Inntektsvedlegg O Sikt og sakefall 1690 153
Inntektsvedlegg P Presteskatt 1690 160
Utgiftsvedlegg Nr. 1-14 1690 162
Innholdsfortegnelse mappe 2 1691 191
Regnskap, ekstrakt 1691 192
Inntektsvedlegg A Matrikkel 1691 199
Inntektsvedlegg B Sagmesterskatt 1691 249
Inntektsvedlegg C Sagskatt 1691 252
Inntektsvedlegg D Sagskurdoppgaver 1691 254
Inntektsvedlegg E Odelsskatt 1691 257
Inntektsvedlegg F Legdsrulle 1691 267
Inntektsvedlegg G Kopp- og ildstedsskatt 1691 275
Inntektsvedlegg H Rosstjeneste 1691 290
Inntektsvedlegg I Jordebok, krongods og militære gårder 1691 298
Inntektsvedlegg K Leidang 1691 302
Inntektsvedlegg L Tredjeårstake 1691 322
Inntektsvedlegg M Sikt og sakefall 1691 324
Inntektsvedlegg N Presteskatt 1691 332
Inntektsvedlegg O Forpaktningsbrev på konsumpsjon og folkeskatten 1691 334
Utgiftsvedlegg Nr. 1-21 1691 337
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3649
Lenke til Arkivportalen
EA-4092: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap
R55: ROMSDAL FOGDERI
L3649: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3649 /1690 - 1691 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner