Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ROMSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1687 1
Inntektsvedlegg A Matrikkel 1687 2
Inntektsvedlegg B Jordebok over krongods og militære gårder 1687 58
Inntektsvedlegg B Sagmesterskatt 1687 61
Inntektsvedlegg C Sagbordskatt 1687 65
Inntektsvedlegg D Skatt av håndverksfolk, strandsittere, husmenn 1687 67
Inntektsvedlegg E Odelsskatt 1687 71
Inntektsvedlegg F Legdsrulle hær og marine 1687 80
Inntektsvedlegg G Konsumpsjon og folkeskatt 1687 93
Inntektsvedlegg H Rosstjeneste 1687 104
Inntektsvedlegg I Ekstrakt av inntektene 1687 110
Inntektsvedlegg K Leidang 1687 115
Inntektsvedlegg L Sikt og sakefall 1687 134
Inntektsvedlegg M Tingsvitne om vrakgods 1687 137
Inntektsvedlegg N Presteskatt 1687 138
Utgiftsvedlegg 1 Skattefrihet av adelsgodset Vestnes 1687 139
Utgiftsvedlegg 2-17 Kvitt. fra sorenskriver, prester, offiserer 1687 140
Utgiftsvedlegg 18 Skatt av allmenningene 1687 156
Innholdsfortegnelse mappe 2 1688 157
Regnskap H Regnskapsekstrakt 1688 158
Inntektsvedlegg A Matrikkel 1688 164
Inntektsvedlegg B Skatt av allmenninger, C Sagbordsk., D Skuroppg. 1688 219
Inntektsvedlegg F Håndverksfolk, husmenn og strandsittere 1688 225
Inntektsvedlegg G Odelsskatt 1688 227
Inntektsvedlegg H Rosstjeneste 1688 236
Inntektsvedlegg I Konsumpsjon og folkeskatt 1688 242
Inntektsvedlegg K Kopp- og ildstedskatt 1688 252
Inntektsvedlegg L Jordebok over krongods og militære gårder 1688 266
Inntektsvedlegg M Leidang 1688 269
Inntektsvedlegg N Presteskatt 1688 289
Utgiftsvedlegg 1 Skattefrihet for adelsgården Vestnes 1688 290
Utgiftsvedlegg 2-18 Kvitt. fra sorenskriver, prester, offiserer 1688 291
Innholdsfortegnelse mappe 3 1689 309
Regnskap H Regnskapsekstrakt 1689 310
Inntektsvedlegg A Skatt av allmenningene 1689 316
Inntektsvedlegg B Sagbordskatt 1689 317
Inntektsvedlegg C Sagmesterskatt 1689 318
Inntektsvedlegg D Håndverksfolk, husmenn og strandsittere 1689 321
Inntektsvedlegg E Odelsskatt 1689 323
Inntektsvedlegg F Legdsrulle 1689 333
Inntektsvedlegg G Konsumpsjon og folkeskatt 1689 344
Inntektsvedlegg H Kopp- og ildstedskatt 1689 354
Inntektsvedlegg I Rosstjeneste 1689 366
Inntektsvedlegg K Jordebok over krongods og militære gårder 1689 372
Inntektsvedlegg L Leidang 1689 375
Inntektsvedlegg M Tredjeårstake 1689 394
Inntektsvedlegg N Sikt og sakefall 1689 395
Inntektsvedlegg O Presteskatt 1689 402
Utgiftsvedlegg 1-18 Kvitt. fra sorenskriver, prester, offiserer 1689 403
Utgiftsvedlegg 19 Tingsvitne om arv 1689 421
Utgiftsvedlegg 20 Tingsvitne om skatterestanser Sund åtting 1689 423
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R55/L3648
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R55: ROMSDAL FOGDERI
L3648: Fogderegnskap Romsdal
Fogderegnskap nr. 3648 /1687 - 1689 Møre og Romsdal fylke
Romsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner