Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

SUNNMØRE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1716 2
Regnskap 1716 3
Summarisk ekstrakt 1716 11
Liste over vedlegg 1716 16
Vedlegg 1 Krongods og benefisert gods 1716 18
Vedlegg 2 Presteskatt 1716 55
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1716 57
Vedlegg 4-5 1716 66
Vedlegg 6 Krongods 1716 72
Vedlegg 7 1716 86
Vedlegg 8-14 Sikt og sakefall 1716 88
Vedlegg 15-23 1716 110
Vedlegg 24 Lensmenn 1716 129
Vedlegg 25 1716 131
Vedlegg 26 Odelsgods 1716 133
Vedlegg 27-28 1716 150
Vedlegg 29 Leidang 1716 158
Vedlegg 30 Ødegårder 1716 163
Vedlegg 31-39 1716 165
Vedlegg 40 Restanser 1716 188
Antegnelser 1716 222
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R54/L3568
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R54: SUNNMØRE FOGDERI
L3568: Fogderegnskap Sunnmøre
Fogderegnskap nr. 3568 /1716 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner