Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

SUNNMØRE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1715 2
Regnskap 1715 3
Summarisk ekstrakt 1715 11
Generalekstrakt 1715 17
Liste over vedlegg 1715 24
Vedlegg 1 Odelsskatt og rosstjeneste 1715 27
Vedlegg 2 Presteskatt 1715 102
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1715 104
Vedlegg 4 Krigsstyr 1715 111
Vedlegg 5-6 1715 138
Vedlegg 7 Krongods 1715 144
Vedlegg 8 Leidang 1715 149
Vedlegg 9-22 Sikt og sakefall 1715 161
Vedlegg 23-34 1715 207
Vedlegg 35 Lensmenn 1715 233
Vedlegg 36-42 1715 235
Vedlegg 43-44 Restanser 1715 254
Innholdsfortegnelse mappe 2 1715 314
Antegnelser 1715 315
Ekstraherte poster 1715 474
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R54/L3567
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R54: SUNNMØRE FOGDERI
L3567: Fogderegnskap Sunnmøre
Fogderegnskap nr. 3567 /1715 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner