Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

SUNNMØRE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1714 2
Regnskap 1714 4
Ekstrakt av regnskap 1714 13
Generalekstrakt 1714 17
Vedlegg 1 Matrikkel 1714 24
Vedlegg 2 Presteskatt 1714 97
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1714 99
Vedlegg 4 1714 106
Vedlegg 5 Dagskatt 1712-1713 109
Vedlegg 6 Krigsstyr 1714 178
Vedlegg 7 Krongods 1714 183
Vedlegg 8 Leidang 1714 188
Vedlegg 9-24 1714 199
Vedlegg 25 Lensmenn 1714 232
Vedlegg 26-36 1714 239
Vedlegg 37 Restanser 1714 266
Antegnelser 1714 289
Ekstraherte poster 1714 454
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R54/L3566
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R54: SUNNMØRE FOGDERI
L3566: Fogderegnskap Sunnmøre
Fogderegnskap nr. 3566 /1714 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre fogd.
Med antegnelser 1713-1714, ekstraherte poster 1709-1714. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner