Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

SUNNMØRE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1694 2
Regnskap B 1694 3
Inntektsvedlegg A Leilendingsskatt 1694 15
Inntektsvedlegg B Legdsrulle 1694 38
Inntektsvedlegg C Leidang 1694 93
Inntektsvedlegg D Proviantskatt 1694 109
Inntektsvedlegg E Odelsskatt 1694 123
Inntektsvedlegg F Proprietærgods 1694 147
Inntektsvedlegg G Sikt og sakefall 1694 156
Inntektsvedlegg H Presteskatt 1694 167
Inntektsvedlegg I Jordebok, krongods 1694 170
Utgiftsvedlegg Nr. 1-3 1694 176
Innholdsfortegnelse mappe 2 1695 182
Regnskap F 1695 183
Inntektsvedlegg A Leilendingsskatt 1695 191
Inntektsvedlegg B Legdsrulle 1695 209
Inntektsvedlegg C Leidang 1695 245
Inntektsvedlegg D Proviantskatt 1695 257
Inntektsvedlegg E Odelsskatt 1695 268
Inntektsvedlegg F Proprietærgods 1695 288
Inntektsvedlegg G Sikt og sakefall 1695 296
Inntektsvedlegg H Presteskatt 1695 305
Inntektsvedlegg I Jordebok, krongods 1695 308
Inntektsvedlegg K Tiende 1695 313
Utgiftsvedlegg Nr. 1 1695 329
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R54/L3555
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R54: SUNNMØRE FOGDERI
L3555: Fogderegnskap Sunnmøre
Fogderegnskap nr. 3555 /1694 - 1695 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner