Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

SUNNHORDLAND OG HARDANGER FOGDERI
Innholdsfortegnelse 2
1762 Regnskap og summarisk ekstrakt 4
1762 Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall 10
1762 Vedlegg 2: Kvittering 13
1763 Regnskap og summarisk ekstrakt 15
1763 Vedlegg 1-4: Terminekstrakter av regnskapet 23
1763 Vedlegg 5-11 og syv uten nummer: Kvitteringer 35
1764, januar - mars Regnskap og summarisk ekstrakt 57
1764, januar - mars Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg. 64
1764, april - august Regnskap og summarisk ekstrakt 67
1764, april - august Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg. 73
1764, april - august Vedlegg 2-7: Kvitteringer 76
September 1764 - august 1765 Regnskap og summarisk ekstrakt 88
September 1764 - august 1765 Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg. 96
September 1764 - august 1765 Vedlegg 2-5: Kvitteringer 99
September 1764 - august 1765 Syv vedlegg uten nummer, vedrørende restanser 107
September 1765 - august 1766 Regnskap og summarisk ekstrakt 129
September 1765 - august 1766 Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg. 137
September 1766 - september 1767 Regnskap og summarisk ekstrakt 140
September 1766 - september 1767 Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg. 148
Oktober 1767 - september 1768 Regnskap og summarisk ekstrakt 151
Oktober 1767 - september 1768 Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg. 159
Oktober 1767 - september 1768 Vedlegg 2-3: Forhøyelses ekstraskatt 162
Oktober 1767 - september 1768 Vedlegg 4-8: Kvitteringer 168
Oktober 1767 - september 1768 Annotasjoner 178
Oktober 1768 - desember 1769 Regnskap og summarisk ekstrakt 179
Oktober 1768 - desember 1769 Vedl. 1: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg. 187
Oktober 1768 - desember 1769 Vedlegg 2: Forhøyelses ekstraskatt 190
Oktober 1768 - desember 1769 Vedlegg 3: Kvittering 193
Oktober 1768 - desember 1769 Vedlegg 4: Summarisk ekstrakt av restanseregister 195
Oktober 1768 - desember 1769 Vedlegg 5-7: Kvitteringer 198
1770 Regnskap og summarisk ekstrakt 204
1770 Vedl. A: Summ. ekst. av hovedmannt., til- og avg. 213
1770 Vedlegg B: Forhøyelses ekstraskatt 216
1770 Vedl. C: Mannt. over Sunnhords Kobberverk, sep. 67 219
1770 Notat om at vedlegg D mangler 223
1770 Vedlegg E-F: Kvitteringer 224
1770 Vedlegg G: Summarisk ekstrakt av restanseregister 228
1770 Vedlegg H: Kvittering 231
1770 Vedlegg I: Personer utenfor bondestanden 233
1771 Regnskap og summarisk ekstrakt 238
1771 Vedl. 1: Summ. ekst. av manntall, til- og avg. 247
1771 Vedlegg 2: Forhøyelses ekstraskatt 250
1771 Vedlegg 3-5: Kvitteringer 253
1771 Vedlegg 6: Summarisk ekstrakt av restanser 259
1772 Regnskap og summarisk ekstrakt 261
1772 Vedl. 1: Summ. ekst. av manntall, til- og avg. 269
1772 Vedlegg 2: Forhøyelses ekstraskatt 272
1772 Vedlegg 3: Kvittering 275
1772 Vedlegg 4: Restanseregister 1768-1772 277
1772 Vedlegg 5-6 343
1772 Vedl. 7: Restansereg. over pers. utenfor bondest. 347
1772 Vedlegg 8: Restanseregister 1762-1767 351
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R48/L3136
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R48: SUNNHORDLAND OG HARDANGER FOGDERI
L3136: Ekstraskatten Sunnhordland og Hardanger
Ekstraskatt nr. 3136 /1762 - 1772 Hordaland fylke
Sunnhordland og Hardanger fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner