Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

NEDRE TELEMARK OG BAMBLE FOGDERI
Innholdsfortegnelse 2
1762 Regnskap og summarisk ekstrakt 6
1762 Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang Solum med Porsgrunn og Mælum 20
1762 Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang Holla 43
1762 Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang 81
1762 Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang Sauherad 115
1762 Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang Heddal 161
1762 Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang Drangedal med Tørdal 181
1762 Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang Sannidal 210
1762 Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang Bamble og Langesund 241
1762 Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang Eidanger 266
1762 Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang Eidanger med Brevik og østre Porsgrunn 267
1762 Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang Gjerpen 300
1762 Vedlegg 39-50: Attester og kvitteringer 339
1762 To dokumenter uten nummer 363
1763 Regnskap og summarisk ekstrakt 366
1763 Vedlegg 1-168: Månedlige beregninger med attester 372
1763 Vedlegg 169-170: Endringer 761
1763 Vedlegg 171: Utkommanderte matroser 766
1763 Vedlegg 172-182: Attester og kvitteringer 769
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R37/L2239
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R37: NEDRE TELEMARK OG BAMBLE FOGDERI
L2239: Ekstraskatten Nedre Telemark og Bamble
Ekstraskatt nr. 2239 /1762 - 1763 Telemark fylke
Nedre Telemark og Bamble fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner