Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse mappe 1 1697 2
Regnskap 1697 3
Inntektsvedlegg 1 Jordebok 1697 13
Inntektsvedlegg 2 Sikt og sakefall 1697 18
Inntektsvedlegg 3 Tiende, Lier 1697 20
Inntektsvedlegg 4 Tiende, Eiker 1697 30
Inntektsvedlegg 5 Oppebørselsmanntall, Eiker 1697 39
Inntektsvedlegg 6 Oppebørselsmanntall, Hurum, Røyken og Lier 1697 73
Inntektsvedlegg 7 Konsumpsjon og folkeskatt 1697 122
Utgiftsvedlegg 8-14 1697 131
Innholdsfortegnelse mappe 2 1697 176
Antegnelser 1693-1696 177
Antegnelser 1697 253
Ekstrakt av regnskapene 1693-1697 300
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R30/L1695
Lenke til Arkivportalen
EA-4092: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap
R30: HURUM, RØYKEN, EIKER OG LIER FOGDERI
L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier
Fogderegnskap nr. 1695 /1697 Buskerud fylke
Hurum, Røyken, Eiker og Lier fogd.
Med ekstrakt av regnskap 1693-1697, bevis 1693-1697, antegnelser 1693-1697. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner