Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse mappe 1 1678-1681 1
Regnskap 1678-1681 2
Regnskap over skattene 1678 23
Regnskap over skattene 1679 28
Regnskap over skattene 1680 34
Regnskap over jordebokens rettigheter etc. 1678 39
Inntektsvedlegg A Jordebok 1678 42
Inntektsvedlegg B Leding 1678 46
Inntektsvedlegg C Tiendemanntall 1678 59
Inntektsvedlegg E Proviantskatt 1678 68
Inntektsvedlegg F Odelsskatt 1678 77
Inntektsvedlegg G Rosstjeneste 1678 86
Inntektsvedlegg H Høy- og kornskatt 1678 113
Inntektsvedlegg I Familielandehjelp 1678 122
Inntektsvedlegg K Leding 1679 125
Inntektsvedlegg L Tiendemanntall 1679 138
Inntektsvedlegg M Leilendingsskatt 1679 147
Inntektsvedlegg N Proviantskatt 1679 174
Inntektsvedlegg O Odelsskatt 1679 183
Inntektsvedlegg P Rosstjeneste 1679 192
Inntektsvedlegg Q Høy- og kornskatt 1679 219
Inntektsvedlegg R Familielandehjelp 1679 227
Inntektsvedlegg Regnskap over jordebokens rettigheter 1679 230
Inntektsvedlegg Jordebok, krongods 1679 233
Inntektsvedlegg S Jordebok 1680 237
Inntektsvedlegg T Leding 1680 242
Inntektsvedlegg U Tiendemanntall 1680 255
Inntektsvedlegg V Leilendingsskatt 1680 264
Inntektsvedlegg W Proviantskatt 1680 290
Inntektsvedlegg X Odelsskatt 1680 299
Inntektsvedlegg Y Soldatkjolepenger 1680 308
Inntektsvedlegg Z Prinsessestyr 1680 317
Inntektsvedlegg Æ Jordebok 1681 328
Inntektsvedlegg Ø Tiendemanntall 1681 333
Inntektsvedlegg OE Leding 1681 342
Inntektsvedlegg AA Leilendingsskatt 1681 355
Inntektsvedlegg BB Proviantskatt 1681 381
Inntektsvedlegg CC Odelsskatt 1681 390
Inntektsvedlegg DD Soldatkjolepenger 1681 399
Inntektsvedlegg EE Konsumpsjon og folkeskatt 1681 407
Utgiftsvedlegg Nr. 1-10 1678-1681 416
Antegnelser 1681 435
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R29/L1691
Lenke til Arkivportalen
EA-4092: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap
R29: HURUM OG RØYKEN FOGDERI
L1691: Fogderegnskap Hurum og Røyken
Fogderegnskap nr. 1691 /1678 - 1681 Buskerud fylke
Hurum og Røyken fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner