Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse 2
1762 Regnskap og summarisk ekstrakt 5
1762 Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene 13
1762 Vedlegg 2-10: Til- og avgangslister 15
1762 Vedlegg 11-14: Attester og kvitteringer 44
1762 Antegnelser med fire vedlegg 52
1763 Regnskap og summarisk ekstrakt 71
1763 Vedlegg I-III: Beregninger av ekstraskatt 85
1763 Vedlegg a) 1-14: Til- og avgang, Fåberg 92
1763 Vedlegg b) 1-6: Til- og avgang, Gausdal 125
1763 Vedlegg c) 1-5: Til- og avgang, Øyer 144
1763 Vedlegg d) 1-5: Til- og avgang, Ringebu 157
1763 Vedlegg e) 1-4: Til- og avgang, Fron 178
1763 Vedlegg f) 1-9: Til- og avgang, Vågå 207
1763 Vedlegg g) 1-4: Til- og avgang, Lom 228
1763 Vedlegg h) 1-10: Til- og avgang, Lesja 240
1763 Vedlegg h) 1-10: Til- og avgang, Lesja Manntall 278
1764 Regnskap 307
1764 Vedlegg 1: Ekstrakt av regnskapet for 1763 317
1764 Vedlegg 2-15: Til- og avgang, Fåberg 321
1764 Vedlegg 16-20: Til- og avgang, Gausdal 352
1764 Vedlegg 21-25: Til- og avgang, Øyer 363
1764 Vedlegg 26-29: Til- og avgang, Ringebu 373
1764 Vedlegg 31-34: Til- og avgang, Fron 384
1764 Vedlegg 35-43: Til- og avgang, Vågå 394
1764 Vedlegg 44 mangler 412
1764 Vedlegg 45: Til- og avgang, Lom 413
1764 Vedlegg 46-54: Til- og avgang, Lesja 416
1764 Vedlegg 55-59: Kvitteringer 440
1764 Vedlegg 60: Restanseregister 450
1765 Regnskap og fortegnelse over vedleggene 460
1765 Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av skatteinntektene 473
1765 Vedlegg 2-11: Til- og avgang, Fåberg 476
1765 Vedlegg 12-13: Til- og avgang, Øyer 500
1765 Vedlegg 14-18: Til- og avgang, Ringebu 504
1765 Vedlegg 19-20: Til- og avgang, Vågå 517
1765 Vedlegg 21: Til- og avgang, Lom 522
1765 Vedlegg 22-24: Kvitteringer 524
1766 Regnskap, summarisk ekstr. og fortegn. over vedl. 530
1766 Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av skatteinntektene 544
1766 Vedlegg 2-5: Til- og avgang, Fåberg 547
1766 Vedlegg 6-7: Til- og avgang, Øyer 558
1766 Vedlegg 8-9b: Til- og avgang, Ringebu 562
1766 Vedlegg 10: Til- og avgang, Fron 569
1766 Vedlegg 11-19: Til- og avgang, Vågå 571
1766 Vedlegg 20: Til- og avgang, Lom 589
1766 Vedlegg 21-22: Til- og avgang, Lesja 591
1766 Vedlegg 23-26: Kvitteringer 605
1766 Vedlegg 27: Annotasjoner til regnskapet 1763 613
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R17/L1266
Lenke til Arkivportalen
EA-4092: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap
R17: GUDBRANDSDAL FOGDERI
L1266: Ekstraskatten Gudbrandsdal
Ekstraskatt nr. 1266 /1762 - 1766 Oppland fylke
Gudbrandsdal fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner