Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

GUDBRANDSDAL FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1694 2
Regnskap og likvidasjon 1694 3
Vedlegg A Matrikkel 1694 22
Innholdsfortegnelse mappe 2 1694 219
Vedlegg B Landskyld 1694 220
Vedlegg C Tiende 1694 229
Vedlegg D-E Sikt og sakefall 1694 271
Vedlegg F Ang. landskyld 1694 305
Vedlegg G Avgang i odelsskatten 1694 307
Vedlegg H Infanteriets assignerte gårder 1694 334
Vedlegg I Konsumpsjon og folkeskatt 1694 339
Vedlegg K Ekstrakt av krigsjordeboken 1694 365
Vedlegg L Munderingspenger 1694 369
Vedlegg M Lennsmannsgårder 1694 371
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R17/L1168
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R17: GUDBRANDSDAL FOGDERI
L1168: Fogderegnskap Gudbrandsdal
Fogderegnskap nr. 1168 /1694 Oppland fylke
Gudbrandsdal fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner