Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

HEDMARK FOGDERI
Informasjon om stram innbinding 2
1764 Vedlegg 17: Hovedmanntall, september Forside 3
1764 Vedlegg 17: Hovedmanntall, september Nes prestegjeld 4
1764 Vedlegg 17: Hovedmanntall, september Ringsaker prestegjeld 32
1764 Vedlegg 17: Hovedmanntall, september Vang prestegjeld 117
1764 Vedlegg 17: Hovedmanntall, september Løten prestegjeld 185
1764 Vedlegg 17: Hovedmanntall, september Romedal prestegjeld 217
1764 Vedlegg 17: Hovedmanntall, september Stange prestegjeld 259
1764 Vedlegg 18-23: Til- og avgangslister 290
1764 Vedlegg 24: Attestasjoner 319
1764 Vedlegg 25 med bilag A-D: Restanser 327
1764 Vedlegg 26-32: Kvitteringer 352
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R16/L1148
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R16: HEDMARK FOGDERI
L1148: Ekstraskatten Hedmark
Ekstraskatt nr. 1148 /1764 Hedmark fylke
Hedmark fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner