Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse 2
1762 Regnskap og summarisk ekstrakt Også Solør og Odal i 1762 5
1762 Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall Også Solør og Odal i 1762 16
1762 Vedlegg 2-3: Manntall, Strøm Også Solør og Odal i 1762 19
1762 Vedlegg 4-5: Manntall, Vinger Også Solør og Odal i 1762 87
1762 Vedlegg 6-7: Manntall, Grue Også Solør og Odal i 1762 145
1762 Vedlegg 8: Manntall, Hof Også Solør og Odal i 1762 214
1762 Vedlegg 9: Manntall, Elverum med Trysil Også Solør og Odal i 1762 268
1762 Vedlegg 10: Manntall, Åmot Også Solør og Odal i 1762 300
1762 Vedlegg 11-12: Manntall, Stor-Elvdal Også Solør og Odal i 1762 325
1762 Vedlegg 13: Manntall, Rendalen Også Solør og Odal i 1762 346
1762 Vedlegg 14: Manntall, Tynset Også Solør og Odal i 1762 371
1762 Vedlegg 15-16: Manntall, Tolga Også Solør og Odal i 1762 402
1762 Vedlegg 17: Manntall, Røros Også Solør og Odal i 1762 434
1762 Vedlegg 18: Manntall, Kvikne Også Solør og Odal i 1762 437
1762 Vedlegg 19: Summarisk til- og avgangsliste Også Solør og Odal i 1762 451
1762 Vedlegg 20-28: Til- og avgang Også Solør og Odal i 1762 454
1762 Vedlegg 29: Kvittering Også Solør og Odal i 1762 488
1763 Henvisning: Se Solør og Odal fogderi 490
1764 Regnskap, summ. ekstr., fogdens oversendelsesbrev 491
1764 Vedl. 1-6: Summ. ekstr. av mannt. og til- og avg. 501
1764 Vedlegg 7-12: Kvitteringer 524
1764 Vedlegg 13-15: Vedrørende restanser 536
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R15/L1014
Lenke til Arkivportalen
EA-4092: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap
R15: ØSTERDAL FOGDERI
L1014: Ekstraskatten Østerdal
Ekstraskatt nr. 1014 /1762 - 1764 Hedmark fylke
Østerdal fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51, (1763, se Solør og Odal fogderi). Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner