Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ØVRE ROMERIKE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1704 2
Regnskap 1704 5
Vedlegg 1 Jordebok 1704 19
Vedlegg 2 Tiende 1704 28
Vedlegg 3 Kongens anpart av tienden 1704 Nannestad 59
Vedlegg 4-12 Sikt og sakefall 1704 61
Vedlegg 13 Skattematrikkel 1704 86
Vedlegg 14 Odelsskatt 1704 154
Vedlegg 15 Odelsgods 1704 177
Vedlegg 16 Rosstjeneste 1704 186
Vedlegg 17 Soldatkjolepenger 1704 198
Vedlegg 18 Sagoppgaver 1704 204
Vedlegg 19 Konsumpsjon og folkeskatt 1704 208
Vedlegg 21-24 1704 224
Innholdsfortegnelse mappe 2 1705 236
Regnskap 1705 238
Vedlegg 1 Jordebok 1705 251
Vedlegg 2 Tingsvitne 1705 260
Vedlegg 3 Tiende 1705 265
Vedlegg 5 Kongens anpart av tienden 1705 Nannestad 273
Vedlegg 4 1705 274
Vedlegg 6 Skattematrikkel 1705 275
Vedlegg 7 Odelsskatt 1705 343
Vedlegg 8 Odelsgods 1705 366
Vedlegg 9 Rosstjeneste 1705 376
Vedlegg 10 Soldatkjolepenger 1705 388
Vedlegg 11 Sagoppgaver 1705 394
Vedlegg 12-15 1705 398
Antegnelser 1705 408
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R12/L0717
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R12: ØVRE ROMERIKE FOGDERI
L0717: Fogderegnskap Øvre Romerike
Fogderegnskap nr. 717 /1704 - 1705 Akershus fylke
Øvre Romerike fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner