Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

AKER OG FOLLO FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1699 2
Regnskap 1699 3
Vedlegg 1 Skattematrikkel, Aker 1699 21
Vedlegg 2a Førstebyksel 1699 93
Vedlegg 2B Skattematrikkel, Follo 1699 95
Vedlegg 3A Tiende, Vestre Bærum 1699 186
Vedlegg 3B 1699 192
Vedlegg 4-5 Sikt og sakefall 1699 194
Vedlegg 6 Sagskatt, Aker 1699 198
Vedlegg 7 Sagoppgaver, Aker 1699 203
Vedlegg 8 Sagskatt, Follo 1699 210
Vedlegg 9 Sagoppgaver, Follo 1699 214
Vedlegg 10-11 Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt 1699 219
Vedlegg 12 Konsumpsjon og folkeskatt 1699 223
Vedlegg 13 Militær jordebok, Aker 1699 247
Vedlegg 14 1699 254
Vedlegg 15 Militær jordebok, Follo 1699 260
Vedlegg 16-29 1699 277
Vedlegg 30-31 Gods fritt for odelsskatt 1699 323
Vedlegg 32-33 Gods fritt for rosstjeneste 1699 337
Vedlegg 34-35 Avgang i soldatkjole- og legdspenger 1699 350
Vedlegg 36 1699 358
Vedlegg 37 Inventarliste, Akershus slott, ved skifte av fogd 1699 361
Innholdsfortegnelse mappe 2 1699 381
Vedlegg Kopp- og ildstedsskatt 1699 Regnskap 382
Vedlegg Kopp- og ildstedsskatt 1699 Kristiania med Aker og Oslo 398
Vedlegg Kopp- og ildstedsskatt 1699 Asker med Bærum 499
Vedlegg Kopp- og ildstedsskatt 1699 Kråkstad med Ski 502
Vedlegg Kopp- og ildstedsskatt 1699 Ås med Drøbak-Frogn 505
Vedlegg Kopp- og ildstedsskatt 1699 Nesodden 524
Vedlegg Kopp- og ildstedsskatt 1699 Vestby 531
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R10/L0442
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R10: AKER OG FOLLO FOGDERI
L0442: Fogderegnskap Aker og Follo
Fogderegnskap nr. 442 /1699 Akershus fylke
Aker og Follo fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner