Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS, ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1695 3
Regnskap og likvidasjon 1695 4
Vedlegg A Matrikkel 1695 31
Vedlegg B-C Sikt og sakefall 1695 267
Vedlegg D Tiende, Våler, Hobøl, Torsnes 1695 271
Vedlegg E Sagskatt, Moss fogderi 1695 280
Vedlegg F Sagskatt, Onsøy, Tune og Veme 1695 283
Vedlegg G Konsumpsjon og folkeskatt 1695 285
Vedlegg H Restanser 1685-1691 314
Innholdsfortegnelse mappe 2 1695 322
Vedlegg Nr. 1 Krigsjordebok 1695 323
Vedlegg Nr. 2-31 + 1 u. nr. 1695 354
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R04/L0122
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R04: MOSS, ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0122: Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge
Fogderegnskap nr. 122/1695 Østfold fylke
Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner