Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1687 1
Regnskap AE 1687 2
Inntektsvedlegg AA Matrikkel, kongens inntekter 1687 11
Inntektsvedlegg AB Odelsskatt 1687 99
Inntektsvedlegg AC Bygsel og årlig take, krongods 1687 114
Inntektsvedlegg AD Sagskatt 1687 117
Inntektsvedlegg AF Konsumpsjon og folkeskatt 1687 120
Inntektsvedlegg AG Tienden i Torsnes 1687 136
Innholdsfortegnelse mappe 2 1688 138
Regnskap AM 1688 139
Inntektsvedlegg AH Matrikkel 1688 149
Inntektsvedlegg AI Odelsskatt 1688 236
Inntektsvedlegg AK Konsumpsjon og folkeskatt 1688 252
Inntektsvedlegg AL Kopp- og ildstedsskatt 1688 266
Inntektsvedlegg AN Tienden i Torsnes 1688 278
Diverse dokument 1 stk 1688 280
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R03/L0117
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0117: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Fogderegnskap nr. 117/1684 - 1689 Østfold fylke
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
Inntektsvedlegg 1687-1688. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner