Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1681 1
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Jordebok 1681 2
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Leilendingsskatt 1681 62
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Proviantskatt 1681 96
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Odelsskatt 1681 118
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Konsumpsjon og folkeskatt 1681 128
Utgiftsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Diverse dokumenter, 3 stk. 1681 149
Utgiftsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Krigsjordebok, Tune, Borge og Varteig 1681 157
Innholdsfortegnelse mappe 2 1682 164
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Jordebok 1682 165
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Leilendingsskatt 1682 225
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Odelsskatt 1682 259
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Proviantskatt 1682 272
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Konsumpsjon og folkeskatt 1682 298
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Rosstjeneste 1682 310
Utgiftsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Krigsjordebok 1682 324
Utgiftsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Diverse dokumenter, 4 stk. 1682 331
Innholdsfortegnelse mappe 3 1683 340
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Kongelige intrader 1683 341
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Kopp- og feskatt 1683 405
Inntektsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Konsumpsjon og folkeskatt 1683 418
Utgiftsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Krigsjordebok 1683 429
Utgiftsvedlegg, Tune, Veme og Åbygge Diverse dokumenter, 7 stk. 1683 436
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R03/L0114
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0114: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Fogderegnskap nr. 114/1678 - 1683 Østfold fylke
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
Ekstrakt av kontribusjonen for Onsøy, Tune, Åbygge 1678-1680, for Onsøy 1681-1683. Antegnelser 1678-1683. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner