Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1680 1
Inntektsvedlegg A Jordebok 1680 2
Inntektsvedlegg A Prinsessestyr 1680 61
Inntektsvedlegg AA Tiendemanntall 1680 90
Inntektsvedlegg B Sikt og sakefall 1680 108
Inntektsvedlegg C Leilendingsskatt 1680 111
Inntektsvedlegg D Proviantskatt (kjøtt og smør) 1680 166
Inntektsvedlegg E Odelsskatt 1680 197
Inntektsvedlegg F Sagmesterskatt 1680 211
Inntektsvedlegg G Soldatlegdsrulle 1680 213
Utgiftsvedlegg Forside 1680 221
Utgiftsvedlegg Uten nummer 1680 222
Utgiftsvedlegg Nr. 1 Krigsjordebok 1680 233
Utgiftsvedlegg Nr. 2-6 1680 241
Regnskap 1680 253
Antegnelser 1680 257
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R03/L0111
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0111: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Fogderegnskap nr. 111/1680 Østfold fylke
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
Onsøy: Inntektsvedlegg 1680, bevis, regnskap, antegnelser. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner