Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1678 1
Inntektsvedlegg A Jordebok, Tune, Åbygge og Hvaler 1678 2
Inntektsvedlegg B Tiendemantall, Onsøy, Tune og Borge 1678 43
Inntektsvedlegg C Sikt og sakefall 1678 61
Inntektsvedlegg D Leilendingsskatt 1678 64
Inntektsvedlegg E Proviantskatt 1678 118
Inntektsvedlegg F Odelsskatt 1678 136
Inntektsvedlegg F Familielandhjelp 1678 148
Inntektsvedlegg G Bygg- og høyskatt 1678 159
Inntektsvedlegg H Rosstjeneste 1678 191
Inntektsvedlegg I Sagmesterskatt 1678 253
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R03/L0109
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0109: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Fogderegnskap nr. 109/1678 Østfold fylke
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
Onsøy og Tune: inntektsvedlegg 1678. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner