Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1685-1691 1
Likvidasjoner 1685-1691 2
Likvidasjon 1685 3
Likvidasjon 1686 10
Likvidasjon 1687 16
Likvidasjon 1688 23
Likvidasjon 1689 32
Likvidasjon 1690 41
Likvidasjon 1691 49
Utgiftsvedlegg Nr. 1-11 1685-1691 59
Utgiftsvedlegg Nr 12 Militær jordebok 1686 83
Utgiftsvedlegg Nr. 13-19 1685-1691 121
Utgiftsvedlegg Nr. 20 Militær jordebok 1687 133
Utgiftsvedlegg Nr. 21-28 1685-1691 171
Utgiftsvedlegg Nr. 29 Militær jordebok 1688 187
Utgiftsvedlegg Nr. 30-56 1685-1691 222
Utgiftsvedlegg Nr. 57 Militær jordebok 1690 267
Utgiftsvedlegg Nr. 58-68 1685-1691 302
Utgiftsvedlegg Nr. 69 Militær jordebok 1691 328
Utgiftsvedlegg Nr. 70-78 1685-1691 345
Antegnelser 1685-1691 364
Antegnelser Vedlegg nr. 1-15 1685-1691 408
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R02/L0107
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R02: MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
L0107: Fogderegnskap Moss og Verne kloster
Fogderegnskap nr. 107/1685 - 1691 Østfold fylke
Moss og Verne kloster fogd.
Utgiftsvedlegg 1685-1691. Antegnelser 1685-1691. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner