Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1685 1
Regnskap I 1685 2
Inntektsvedlegg A Jordebok 1685 14
Inntektsvedlegg B Tiendemanntall 1685 40
Inntektsvedlegg C Sikt og sakefall 1685 57
Inntektsvedlegg D Tredjeårstake 1685 59
Inntektsvedlegg E Odelsskatt 1685 61
Inntektsvedlegg F Strandsittere, husmenn og tjenestedrenger 1685 89
Inntektsvedlegg G Sagmesterskatt 1685 92
Inntektsvedlegg H Konsumpsjon og folkeskatt 1685 99
Inntektsvedlegg K Benefisert gods som er fri for rosstjeneste 1685 112
Innholdsfortegnelse mappe 2 1686 118
Regnskap J 1686 119
Inntektsvedlegg L Jordebok 1686 133
Inntektsvedlegg M Tiendemanntall 1686 159
Inntektsvedlegg N Ekstrakt av sikt og sakefall 1686 175
Inntektsvedlegg O Førstebyksel og tredjeårstake 1686 178
Inntektsvedlegg P Manntall over diverse skatter 1686 180
Inntektsvedlegg Q Odelsskatt 1686 215
Inntektsvedlegg R Sagmesterskatt 1686 238
Inntektsvedlegg S Konsumpsjon og folkeskatt, kopp- og feskatt 1686 247
Inntektsvedlegg T Kopulasjonspenger 1686 260
Innholdsfortegnelse mappe 3 1687 262
Regnskap Æ' 1687 263
Inntektsvedlegg U Jordebok 1687 276
Inntektsvedlegg V Tiendemanntall 1687 302
Inntektsvedlegg W Sikt og sakefall 1687 318
Inntektsvedlegg X Tredjeårstake og årlig take 1687 320
Inntektsvedlegg Y Matrikkel 1687 323
Inntektsvedlegg Z Odelsskatt 1687 364
Inntektsvedlegg Æ Konsumpsjon og folkeskatt 1687 387
Inntektsvedlegg O' Militær jordebok 1687 398
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R02/L0105
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R02: MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
L0105: Fogderegnskap Moss og Verne kloster
Fogderegnskap nr. 105/1685 - 1687 Østfold fylke
Moss og Verne kloster fogd.
Inntektsvedlegg 1685-1687. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner