Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1675-1680 1
Regnskap, "beregning" og ekstrakt 1675-1680 2
Vedlegg 1675-1680 111
Høy- og havreskatten for de militære 1675-1678 220
Innholdsfortegnelse mappe 2 1681 228
Beregning av inntekter og utgifter 1681 229
Inntektsvedlegg Jordebok 1681 237
Inntektsvedlegg Odelsskatt 1681 274
Inntektsvedlegg Sagmesterskatt 1681 296
Inntektsvedlegg Konsumpsjon og folkeskatt 1681 301
Inntektsvedlegg Militær jordebok 1681 315
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R02/L0102
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R02: MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
L0102: Fogderegnskap Moss og Verne kloster
Fogderegnskap nr. 102/1675 - 1681 Østfold fylke
Moss og Verne kloster fogd.
Med dokumenter vedrørende fogd Søren Henriksens restanser 1675-1680, høy- og havreskatt 1675-1678, vedlegg til regnskap 1675-1680. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner