Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1680 1
Regnskap A 1680 2
Inntektsvedlegg B Leilendingsskatt 1680 9
Inntektsvedlegg C Odelsskatt 1680 67
Inntektsvedlegg D Smør- og kjøttskatt 1680 88
Inntektsvedlegg E Jordebok, Verne kloster 1680 129
Inntektsvedlegg F Jordebok, Moss fogderi, gods utlagt til "militie 1680 152
Inntektsvedlegg G Jordebok, Hobøl sogn 1680 168
Inntektsvedlegg H Prinsessestyr 1680 179
Inntektsvedlegg I Sagmesterskatt 1680 219
Inntektsvedlegg K Legdsrulle, soldatkjolepenger 1680 227
Inntektsvedlegg Spesifikasjon over Nonnekloster, Akershus m.m. 1680 238
Antegnelser 1680 243
Ekstrakt av antegnelser 1680 250
Innholdsfortegnelse mappe 2 1680 254
Utgiftsvedlegg Militær jordebok, Verne kloster og Moss 1680 255
Utgiftsvedlegg Militær jordebok, Hobøl sogn 1680 282
Utgiftsvedlegg Militær jordebok, Verne kloster og forpaktninsg. 1680 291
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R02/L0101
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R02: MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
L0101: Fogderegnskap Moss og Verne kloster
Fogderegnskap nr. 101/1680 Østfold fylke
Moss og Verne kloster fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner