Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1679 1
Designasjon over kongens inntekter 1679 2
Inntektsvedlegg Leilendingsskatt 1679 7
Inntektsvedlegg Odelsskatt 1679 67
Inntektsvedlegg Verne kloster forpaktnings- og strøgods som er utl 1679 88
Inntektsvedlegg Moss fogderi, jordegods som er utlagt til "militie 1679 116
Inntektsvedlegg Jordebok, Hobøl 1679 133
Inntektsvedlegg Bygg og høyskatt 1679 143
Inntektsvedlegg Smør- og kjøttskatt 1679 188
Inntektsvedlegg Rosstjeneste, proprietærgods, adelige setegårder 1679 233
Inntektsvedlegg Militær jordebok, Verne kloster og forpaktningsg. 1679 279
Inntektsvedlegg Militær jordebok, Hobøl sogn 1679 307
Inntektsvedlegg Familielandhjelp 1679 316
Inntektsvedlegg Militær jordebok 1671 Overført fra Akershus stiftamtsregnskap 1679 326
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R02/L0100
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R02: MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
L0100: Fogderegnskap Moss og Verne kloster
Fogderegnskap nr. 100/1679 Østfold fylke
Moss og Verne kloster fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner