Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1678 1
Regnskap A 1678 2
Inntektsvedlegg B Leilendingsskatt 1678 11
Inntektsvedlegg C Odelsskatt 1678 69
Inntektsvedlegg D Jordebok, jordegods utlagt til militien 1678 Verne kloster 91
Inntektsvedlegg E Jordebok, Hobøl 1678 120
Inntektsvedlegg F Jordebok, jordegods utlagt til militien 1678 Moss fogderi 130
Inntektsvedlegg Jordebok, jordegods utlagt til militien 1678 Hobøl 147
Inntektsvedlegg Tiendemanntall 1678 156
Inntektsvedlegg Bygg- og høyskatt 1678 177
Inntektsvedlegg Smør- og kjøttskatt 1678 223
Inntektsvedlegg Rosstjeneste, proprietærgods og adelige setegårder 1678 270
Inntektsvedlegg Militær jordebok 1678 317
Inntektsvedlegg H Familielandhjelp 1678 348
Inntektsvedlegg Militær jordebok 1671 Overført fra Akershus stiftamtsregnskap 1678 361
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R02/L0099
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R02: MOSS OG VERNE KLOSTER FOGDERI
L0099: Fogderegnskap Moss og Verne kloster
Fogderegnskap nr. 99/1678 Østfold fylke
Moss og Verne kloster fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner