Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse 2
1762 Regnskap og summarisk ekstrakt 5
1762 Hovedmanntall Forside 12
1762 Hovedmanntall Idd prestegjeld 13
1762 Hovedmanntall Berg prestegjeld 31
1762 Hovedmanntall Aremark prestegjeld 49
1762 Hovedmanntall Skjeberg prestegjeld 66
1762 Hovedmanntall Summarum 92
1762 Vedlegg 1: Beregning av ekstraskatten 94
1762 Vedlegg 2-5: Kvitteringer 97
1762 Vedlegg 6: Restanseregister 105
1762 Tre legg uten nr. 109
1763 Regnskap og summarisk ekstrakt 117
1763 Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av ekstraskatten 123
1763 Vedlegg 2-10: Kvitteringer 126
1763 Vedlegg 11: Restanseregister 144
1763 9 vedlegg uten nr. 152
1764 Regnskap og summarisk ekstrakt 204
1764 Vedlegg 1-2: Kvartalsekstrakter 212
1764 Vedlegg 3: Kvittering 218
1764 Vedlegg 4: Beregning av utestående ekstraskatt 220
1764 Tre vedlegg uten nr.: Restanseregistre 226
1764 To vedlegg uten nr.: Ekstrakt og beregning 240
1765 Regnskap og summarisk ekstrakt 246
1765 Vedlegg 1: Beregning av ekstraskatten 254
1765 Vedlegg 2-4: Restanseregistre 258
1765 Vedlegg 5: Kvittering 273
1766 Regnskap og summarisk ekstrakt 276
1766 Vedlegg 1: Beregning av ekstraskatten 284
1766 Vedlegg 2: Rangskatt 288
1766 Vedlegg 3: Kvittering 291
1766 Vedlegg 4-6: Restanseregistre 293
1767 Regnskap og summarisk ekstrakt 308
1767 Vedlegg 1: Beregning av ekstraskatten 317
1767 Vedlegg 2: Tjenestefolk hos pers. utenfor bondest. 321
1767 Vedlegg 3: Rangskatt 324
1767 Vedlegg 4: Forhøyelses ekstraskatt 327
1767 Vedlegg 5: Personer utenfor bondestanden 330
1767 Vedlegg 6: Kvittering 333
1767 Vedlegg 7-8: Attester 335
1767 Vedlegg 9-11: Restanseregistre 339
1767 Ti vedlegg uten nr. 356
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0097
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0097: Ekstraskatten Idd og Marker
Ekstraskatt nr. 97 /1756 - 1767 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
Ekstraskatter 1762-1767, korntienderegnskap 1756-1756-1761, 1764-1767. Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner