Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1713 2
Regnskap 1713 3
Liste over vedlegg 1713 17
Vedlegg 1 Matrikkel 1713 23
Vedlegg 2 Sagskatt 1713 71
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1713 76
Vedlegg 4 1713 79
Vedlegg 5 Krigsstyr 1713 81
Vedlegg 6-9 1713 101
Vedlegg 10 Sikt og sakefall 1713 113
Vedlegg 11 1713 153
Vedlegg 12 Avgang, dragongårder 1713 155
Vedlegg 13-22 1713 162
Vedlegg 23 Jordegods fritt for odelsskatt 1713 185
Vedlegg 24 Jordegods fritt for rosstjeneste 1713 200
Vedlegg 25-32 1713 207
Vedlegg 33 Hartkornskattens avkortning 1713 224
Vedlegg 34 Benefisert gods 1713 247
Vedlegg 35, 58 1713 256
Vedlegg 60 Restanseregister 1713 261
Innholdsfortegnelse mappe 2 1714 272
Regnskap 1714 273
Liste over vedlegg 1714 290
Vedlegg 1 Matrikkel 1714 295
Vedlegg 2 Sagskatt 1714 343
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1714 348
Vedlegg 4-6 Syke, vakante og absente soldater 1714 350
Vedlegg 7 Krigsstyr 1714 360
Vedlegg 8-19 1714 367
Vedlegg 20 Sikt og sakefall 1714 404
Vedlegg 21-29 1714 448
Vedlegg 30 Jordegods fritt for odelsskatt 1714 474
Vedlegg 31 Jordegods fritt for rosstjeneste 1714 486
Vedlegg 32-38 1714 496
Innholdsfortegnelse mappe 3 1713-1714 517
Antegnelser 1713-1714 518
Ekstraherte poster 1713-1714 681
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R01/L0022
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0022: Fogderegnskap Idd og Marker
Fogderegnskap nr. 22/1713 - 1714 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner