Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1710 2
Regnskap 1710 3
Vedlegg 1 Matrikkel og jordebok 1710 22
Vedlegg 2 Sagmesterskatt 1710 70
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1710 75
Vedlegg 4-5 1710 78
Vedlegg 6 Beregning av kongens visse innkomster 1710 90
Vedlegg 7 1710 97
Vedlegg 8 Jordegods fritt for odelsskatt 1710 99
Vedlegg 9 Jordegods fritt for rosstjeneste 1710 111
Vedlegg 10-18 1710 122
Antegnelser A-B 1710 135
Antegnelser C Sag- og sagmesterskatt 1710 160
Antegnelser D-E 1710 166
Antegnelser F Beregning av kongens visse innkomster, kopi 1710 172
Antegnelser G-H 1710 179
Regnskap Konsumpsjon, familie- og folkeskatt, forpakting av sikt og sakefall 1708-1710 184
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R01/L0019
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0019: Fogderegnskap Idd og Marker
Fogderegnskap nr. 19/1710 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
Med regnskap for forpaktningen av konsumpsjon, familie- og folkeskatt og sikt og sakefall 1708-1710. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner