Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1690-1691 1
Regnskap 1690-1691 2
Utgiftsvedlegg nr. 1 1690 42
Utgiftsvedlegg nr. 2 Militær jordebok 1690 44
Utgiftsvedlegg nr. 3 1690 48
Utgiftsvedlegg nr. 4 Jordegods fritt for odelsskatt 1690 50
Utgiftsvedlegg nr. 5-8 1690-1691 68
Utgiftsvedlegg nr. 9 Avg. i kgl inntekt vedk. 23 nye dragongårder 1691 73
Utgiftsvedlegg nr. 10 Militær jordebok 1691 80
Utgiftsvedlegg nr. 11 1690-1691 84
Utgiftsvedlegg nr. 12 Jordegods fritt for odelsskatt 1691 86
Utgiftsvedlegg nr. 13-15 1690-1691 103
Antegnelser 1690-1691 109
Innholdsfortegnelse mappe 2 1690 166
Inntektsvedlegg A Jordebok 1690 167
Inntektsvedlegg B Kapitelstakst (tatt ut) 1690 184
Inntektsvedlegg C Tiendemanntall 1690 185
Inntektsvedlegg D Sikt og sakefall 1690 199
Inntektsvedlegg E Matrikkel 1690 201
Inntektsvedlegg F Skatt av husmenn, tjenestedrenger og bondesønner 1690 240
Inntektsvedlegg G Sagskatt 1690 243
Inntektsvedlegg H Soldatlegdsrulle 1690 247
Inntektsvedlegg I Konsumpsjon, folke-, kopp- og ildstedsskatt 1690 262
Innholdsfortegnelse mappe 3 1691 294
Inntektsvedlegg Spesifikasjon, matrikkelen 1691 295
Inntektsvedlegg N Jordebok 1691 298
Inntektsvedlegg O Takst over kornpriser 1691 314
Inntektsvedlegg P Tiendemanntall 1691 316
Inntektsvedlegg Q Sikt og sakefall 1691 330
Inntektsvedlegg R Skyldsettingsforretning, plassen Alcherød under 1691 332
Inntektsvedlegg S Matrikkel 1691 335
Inntektsvedlegg T Skatt av husmenn, tjenestedrenger og bondesønner 1691 364
Inntektsvedlegg U Sagskatt 1691 366
Inntektsvedlegg V Soldatlegdsrulle 1691 378
Inntektsvedlegg X Konsumpsjon, folke- kopp- og ildstedsskatt 1691 394
Inntektsvedlegg Y Kopulasjonspenger 1691 416
Inntektsvedlegg Æ Kongens part av korntienden i Skjeberg 1691 418
Inntektsvedlegg Skyldsettingsforretning, Strand i Rokke anneks 1691 425
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0010
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0010: Fogderegnskap Idd og Marker
Fogderegnskap nr. 10 /1690 - 1691 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner