Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1689 1
Regnskap 1689 2
Inntektsvedlegg A Jordebok 1689 18
Inntektsvedlegg B Tiendemanntall 1689 58
Inntektsvedlegg D Krongods utlagt til "militien" 1689 87
Inntektsvedlegg E Leilendingsskatt 1689 92
Inntektsvedlegg Leidangsskatt (kopi) 1689 139
Inntektsvedlegg F Skatt av bondesønner og tjenestedrenger 1689 183
Inntektsvedlegg G Sagskatt 1689 186
Inntektsvedlegg H Konsumpsjon og familieskatt 1689 203
Inntektsvedlegg I Kopulasjonspenger 1689 237
Inntektsvedlegg K Kopp- og ildstedsskatt (2 eks) 1689 239
Inntektsvedlegg L Presteskatt 1689 273
Utgiftsvedlegg nr. 1 Militær jordebok 1689 275
Utgiftsvedlegg nr. 2-12 NB: Ikke filmet i rekkefølge 1689 280
Antegnelser 1689 343
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0008
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0008: Fogderegnskap Idd og Marker
Fogderegnskap nr. 8/1689 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner