Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1682 1
Regnskap 1682 2
Inntektsvedlegg A Jordebok 1682 11
Inntektsvedlegg B Sikt og sakefall 1682 52
Inntektsvedlegg C Tredjeårstake 1682 55
Inntektsvedlegg D Kgl. intrader 1682 57
Inntektsvedlegg E Sagskatt 1682 114
Inntektsvedlegg F Ekstrakt av korntienden 1682 121
Inntektsvedlegg G Konsumpsjon og familieskatt 1682 123
Inntektsvedlegg H Kopulasjonspenger 1682 138
Inntektsvedlegg I Rosstjeneste 1682 140
Inntektsvedlegg K Jordegods fri for rosstjeneste 1682 153
Innholdsfortegnelse mappe 2 1682 160
Regnskap 1683 161
Inntektsvedlegg L Jordebok 1683 174
Inntektsvedlegg M Korntiende 1683 215
Inntektsvedlegg N Ekstrakt av ostetienden 1683 230
Inntektsvedlegg O Sikt og sakefall 1683 232
Inntektsvedlegg P Leilendings- proviant- husmanns- og drengeskatt 1683 235
Inntektsvedlegg Q Odelsskatt 1683 280
Inntektsvedlegg R Sagskatt 1683 295
Inntektsvedlegg S Kongens part av korntienden i Skjeberg 1683 302
Inntektsvedlegg T Konsumpsjon og folkeskatt 1683 304
Inntektsvedlegg U Kopulasjonspenger 1683 320
Inntektsvedlegg V Kopp- og feskatt 1683 322
Inntektsvedlegg W Krigshjelp 1683 345
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R01/L0004
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0004: Fogderegnskap Idd og Marker
Fogderegnskap nr. 4/1682 - 1683 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
Regnskap med inntektsvedlegg 1682-1683. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner