Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Regnskap 1681 1
Innholdsfortegnelse mappe 1 1681 5
Inntektsvedlegg H Jordebok 1681 6
Inntektsvedlegg I Sikt og sakefall 1681 51
Inntektsvedlegg K Leilendingsskatt 1681 54
Inntektsvedlegg L Proviantskatt 1681 102
Inntektsvedlegg M Odels- og pantegods 1681 137
Inntektsvedlegg N Ekstrakt over soldatlegdpenger 1681 154
Inntektsvedlegg Q Konsumpsjon og folkeskatt 1681 156
Inntektsvedlegg R Ekstrakt av korntiende 1681 179
Innholdsfortegnelse mappe 2 1678-1681 188
Utgiftsvedlegg Forside 1678-1681 189
Utgiftsvedlegg nr. 1-21 NB! er filmet i omvendt rekkefølge 1678-1679 190
Utgiftsvedlegg nr. 1-2 1680-1681 245
Innholdsfortegnelse mappe 3 1678-1681 254
Antegnelser 1678-1681 255
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R01/L0003
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0003: Fogderegnskap Idd og Marker
Fogderegnskap nr. 3/1678 - 1681 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
Inntektsvedlegg 1681, utgiftsvedlegg 1678-1679, 1680-1681. Antegnelser 1678-1681. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner