Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse mappe 1 1678 1
Inntektsvedlegg A Jordebok 1678 2
Inntektsvedlegg B Korntiende 1678 49
Inntektsvedlegg D Leilendingsskatt 1678 71
Inntektsvedlegg E Proviantskatt 1678 120
Inntektsvedlegg F Odels- og pantegods 1678 160
Inntektsvedlegg G Korn og høyskatt 1678 186
Inntektsvedlegg H Familielandhjelp 1678 220
Inntektsvedlegg I Rosstjeneste 1678 231
Inntektsvedlegg K Sagskatt 1678 253
Inntektsvedlegg Militær jordebok 1678 260
Innholdsfortegnelse mappe 2 1679 265
Inntektsvedlegg L Jordebok 1679 266
Inntektsvedlegg M Sikt og sakefall 1679 310
Inntektsvedlegg N Leilendingsskatt 1679 312
Inntektsvedlegg O Proviantskatt 1679 360
Inntektsvedlegg P Odels- og pantegods 1679 385
Inntektsvedlegg Q Bygg- og høyskatt 1679 401
Inntektsvedlegg R Familielandhjelp 1679 433
Inntektsvedlegg S Rosstjeneste 1679 449
Inntektsvedlegg T Sagmesterskatt 1679 471
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0001
Lenke til Arkivportalen
EA-4092: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap
R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0001: Fogderegnskap Idd og Marker
Fogderegnskap nr. 1 /1678 - 1679 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
- Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner