Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Nidaros biskop*

Innholdsbeskrivelse upaginert
Sjeleregister 1753 upaginert
Sjeleregister 1754 upaginert
Sjeleregister 1782 upaginert
Sjeleregister 1789 upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Nidaros biskop* Sjeleregister nr. 55/1753 - 1789 Nord-Trøndelag fylke
Overhalla prgj.
Samemanntall for Overhalla 1753-1754, 1782 og 1789. Personopplysninger