Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Fosen prosti*

Sjeleregister 1794 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim
Lenke til Arkivportalen
Fosen prosti* Sjeleregister nr. Db/L0022 /1794 Sør-Trøndelag fylke
Stadsbygd prgj.
Hitra prgj.
- Personopplysninger