Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Fosen prosti*

Sjeleregister 1794 upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Fosen prosti* Sjeleregister nr. Db/L0022/1794 Sør-Trøndelag fylke
Stadsbygd prgj.
Hitra prgj.
- Personopplysninger