Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Nedre Romerike fogderi Regnskap 3
Nedre Romerike fogderi Dokumenter 15
Nedre Romerike fogderi Anmerkninger 54
Nedre Telemark og Bamble fogderi Regnskap 58
Nedre Telemark og Bamble fogderi Dokumenter 64
Nedre Telemark og Bamble fogderi Anmerkninger 74
Nedre Telemark og Bamble fogderi Angivelser nr. 1-43 79
Nedre Telemark og Bamble fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 183
Nedre Telemark og Bamble fogderi Manntalls- og skatteprotokoll (Bamble) 265
Nedre Telemark og Bamble fogderi Manntalls- og skatteprotokoll (Nedre Telemark) 303
Nordhordland og Voss fogderi Regnskap 347
Nordhordland og Voss fogderi Anmerkninger 353
Nordhordland og Voss fogderi Generalekstrakt 365
Nordhordland og Voss fogderi Angivelser 467
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0028
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0028: Nedre Romerike fogderi. Nedre Telemark og Bamle fogderi, Nordhordland og Voss fogderi
Formueskatt 1789 nr. 28 /1789 - Nedre Romerike fogderi. Nedre Telemark og Bamle fogderi, Nordhordland og Voss fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver