Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Nedenes fogderi Regnskap 3
Nedenes fogderi Dokumenter 18
Nedenes fogderi Anmerkninger 113
Nedenes fogderi Generalekstrakt 117
Nedenes fogderi Angivelser nr. 1-50 162
Nedenes fogderi Angivelser nr. 51-85 264
Nedre Romerike fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 335
Nedre Romerike fogderi Angivelser nr. 1-26 499
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0027
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0027: Nedenes fogderi, Nedre Romerike fogderi
Formueskatt 1789 nr. 27 /1789 - Nedenes fogderi, Nedre Romerike fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver